Taxi ญี่ปุ่นแกร่งพอที่จะสู้กับ Uber แล้วไทยล่ะ!?

ภาพจาก janinfo.com

ในขณะที่เมืองไทยมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้ แท็กซี่ ในเมืองไทยสามารถยืนต่อสู้กับกับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทางเลือกที่นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Uber หรือ Grab เพราะผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการหน้าใหม่นั้นทำให้พวกเขาไม่ต้องทนกับพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่จำนวนหนึ่งที่เลือกรับผู้โดยสาร หรือ แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้โดยสาร แต่ถึงแม้ว่า Uber หรือ Grab จะมีส่วนแบ่งการตลาดไปทั่วโลก แต่เชื่อหรือไม่ว่าในญี่ปุ่น Uber นั้นไม่ประสบผลสำเร็จและอยู่ในสภาวะที่ต้องหาผู้ร่วมทุนให้มารับผิดชอบ

ภาพจาก janinfo.com

ในญี่ปุ่นนั้นมีรายงานจากกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นระบุว่า แท็กซี่เฉพาะในโตเกียวนั้นมีจำนวน 50,000 คันซึ่งให้บริการตามมาตรฐานของแท็กซี่ญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของความตรงต่อเวลา คนขับรถสุภาพ ความสะดวกสบายในการเรียกรถ ความปลอดภัย รวมไปจนถึงความสะอาดภายในรถ ที่แม้แต่ประตูที่รับผู้โดยสารนั้นจะเปิดเองโดยอัตโนมัติ

เมื่อผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น ต้องเปรียบเทียบของเดิมที่ดีอยู่แล้วกับของใหม่อย่าง Uber ที่ต้องเรียกรถโดยสารที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแท็กซี่ ผ่านสมาร์ทโฟน พวกเขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกสบาย โดยนิสัยพื้นฐานของคนญี่ปุ่นที่ไม่ชอบเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางที่พวกเขาต้องการความแน่นอน เพราะบริการรถแท็กซี่ ของญี่ปุ่นนั้นมีกฎหมายเคร่งครัดที่ต้องคุ้มครองผู้โดยสาร ในขณะที่ Uber เป็นรถที่ไม่ได้จดทะเบียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่มีใครรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร เมื่อเป็นเช่นนี้ การเข้ามาของ Uber ในญี่ปุ่นจึงไม่ประสบผลสำเร็จ

แม้ว่าปัจจุบัน Uber ในญี่ปุ่นจะได้ผู้ร่วมทุนรายใหม่อย่าง Softbank แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของพวกเขายังไม่ดีขึ้น สำหรับแอพลิเคชั่นแท็กซี่ ที่ลงทุนโดยใช้ Know How และไม่ต้องมีแท็กซี่เป็นของตนเอง ในขณะที่ สหภาพแท็กซี่ ในญี่ปุ่นนั้นต่อสู้อย่างได้อย่างแข็งแกร่งด้วยคุณภาพการให้บริการและความสะดวกสบาย ซึ่งตัวแทนของสหภาพรายหนึ่งพูดถึง การเข้ามาของ Uber ในญี่ปุ่นว่า

“พวกเขาพยายามอย่างมากที่จะเข้ามาแย่งพื้นที่ที่พวกเราสร้างเอาไว้ พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและมองว่าพวกเรานั้นล้าหลัง ถ้าจะให้แท็กซี่ในญี่ปุ่นพูดถึง Uber ในเวลานี้พวกเขามองเห็น Uber เป็นปีศาจที่จะมาทำลายความสมดุลที่ดีอยู่แล้ว”