คนเกิดวันใดจะประสบอุบัติเหตุร้ายแรง [จันทร์ทันดวง 8 ม.ค.-14 ม.ค. 61]


จันทร์ทันดวงสัปดาห์นี้มาดูกันว่าดวงของใครที่จะต้องระวังเรื่องของสุขภาพ ที่อาจจะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต และดวงคนวันไหนที่จะมีผู้ใหญ่คอยเลี้ยงดูอุปถัมภ์